Hlavní strana

Specializujeme se na kovokeramické práce s vysokou estetickou, funkční a kvalitativní úrovní.

Pracujeme na implantátech.

Máme zkušenosti s prací v zahraničí (Zurich, Švýcarsko), získané na konkrétních případech (nikoli pouze kurzy).